Bridging Organizational Silos – Introducing Radical Collaboration (Swedish)

20. September 2023 08:15

Webinar

hosted by MOVE

free

Sign up now

Details:

Varför uppstår organisatoriska “silos”, och hur kan vi överbrygga dem?
Att organisera en verksamhet innebär att dela upp och koordinera arbetet. Man skapar funktionella grupperingar och definierar roller som skapar tydlighet och möjliggör att medarbetarna kan fokusera sina bidrag. Därmed skapas även gränser, både formella (tex. avdelningar) och informella (tex. sub-kulturer), såväl synliga som osynliga. Utan gränser skulle vi inte fungera. Tack vare organisatoriska gränser möts våra mänskliga behov av klarhet, tillhörighet och identitet.

 

“Silos” är ett fenomen när vi fått för mycket av det goda – när gränserna blivit rigida. Det utmärks av att alltför mycket energi i organisationen går åt till att hantera intern konkurrens om knappa resurser eller motstridiga intressen, istället för att fokusera på att leverera en bra kundupplevelse. Så hur kan vi hjälpa ledare och medarbetare att odla en förmåga till att agera effektivt, dra nytta av gränserna, och kunna samarbeta på tvären?

 

Ett svar är genom Radical Collaboration – en etablerad metodik och förhållningssätt med rötter från USA. Utvecklingsprogrammet har vunnit mycket mark internationellt i såväl privata, offentliga som ideella organisationer, tack vare dess effektivitet att träna upp avgörande förmågor att applicera i den organisatoriska vardagen. Metodiken innehåller fem grundläggande förmågor som behöver utvecklas för att kunna bygga samarbete och effektiva relationer på tvären:

 

  • 1. Avsikt och vilja till samarbete
  • 2. Öppenhet och psykologisk trygghet
  • 3. Självkännedom och förståelse av andra
  • 4. Eget val – personligt ansvar
  • 5. Intressebaserad Problemlösning

 

Move Management bjuder in till webinar och samtal där vi gräver djupare i de här förmågorna.

 

Du kommer att

 

  • « få provsmaka de 5 grundläggande förmågor som man bygger i Radical Collaboration.
  • « lära dig mer om hur andra organisationer har skapat en samarbetskultur genom att använda sig av metodiken.
  • « få en insyn i hur Radical Collaboration kan bidra till ditt egna ledarskap och din organisation när du navigerar konflikter, motstridiga intressen och bygger förutsättningar för samarbete på tvären.

 

When?
Wednesday, September 20th, 8:15 am – 9:15 am

Bridging Organizational Silos – Introducing Radical Collaboration (Swedish)

20. September 2023 08:15

Webinar

hosted by MOVE

free

Sign up now